date_range

Dates

Fechas del evento

17/12/2022 - 17/12/2022

list

Classes

Participantes

5

sailing

Entries

Barcos

34

layers

Races

Number

6

Results L4.7
Rank
Sail Number
Crew
Club
1
ESP-188313 Carla Carla Sanchez Lopez R.C.N.Portosin
2
ESP-185316 Alicia Alicia Gesto Meniño R.C.N.Portosin
3
ESP-18513 Carmela Carmela Aran Cals R.C.N.Portosin
4
ESP-LILA Lila Gonzálezsan Luis R.C.N.Portosin
5
ESP-CAROLINA Carolina Reboreda Díaz R.C.N.Portosin
17/12/2022 17:39:43 2 Races 5 Boats
Results LAR
Rank
Sail Number
Crew
Club
1
ESP-Pelayo Pelayo Gomez Valbuena R.C.N.Portosin
2
ESP-196946 Anxo Anxo Vila Fernandez R.C.N.Portosin
3
ESP-191198 Candela Candela Marina Asensio Pazos R.C.N.Portosin
17/12/2022 17:39:41 2 Races 3 Boats
Results OPT
Rank
Sail Number
Crew
Club
1
ESP-1760 Mario Mario Calzadilla Otero R.C.N.Portosin
2
ESP-UXÍA Uxia Botana Queiruga R.C.N.Portosin
3
ESP-DANIEL Daniel Macias Lesquereux R.C.N.Portosin
4
ESP-FRAN Francisco González San Luis R.C.N.Portosin
5
ESP-LUCIA Lucia Rubio Fuertes R.C.N.Portosin
17/12/2022 17:39:44 2 Races 26 Boats
TOA
Title
Class
File

Anuncio De Regata

420 L4.7 LAR LSR OPT PDF
Classes
Code
Class
Entries
Races
Discards
LSR  ILCA 7 0 0 0
LAR  ILCA 6 3 2 0
L4.7  ILCA 4 5 2 0
420  420 0 0 0
OPT  Optimist 26 2 0
Staff
Name
Rol
Class

Sergio Santiago Del Rio Cariño

Oficial Principal

420 L4.7 LAR LSR OPT

Sergio Santiago Del Rio Cariño

Presidente Comité Protestas

420 L4.7 LAR LSR OPT
Races
Class
Number
Start
Status
 ILCA 6 1 17/12/2022 12:00:00
 ILCA 4 1 17/12/2022 12:00:00
 Optimist 1 17/12/2022 12:00:00
 Optimist 2 17/12/2022 13:00:00
 ILCA 4 2 17/12/2022 13:00:00
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙